Informatie binnen handbereik

 

Op deze pagina vindt u diverse verslagen. Met deze documenten legt de Gerhardschool publieke verantwoording af aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere stakeholders. Een helder en open toegankelijk downloadbestand is daartoe essentieel.

Wij stellen uw reactie of vragen op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via gerhardschool@orion.nl.