Onze leerlingen

zijn de leukste kinderen van Amsterdam en omstreken

Ons onderwijs

Goed onderwijs aangepast op de behoefte van de leerling

Zorg in school

Op de Gerhardschool werken we samen met veel (zorg)partners.

Stichting Orion

Negen scholen voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs in Amsterdam.

Welkom bij de Gerhardschool

Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het onderwijs op een reguliere school. 

De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en  gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’ problematiek.