Onze leerlingen

 

Onze school biedt onderwijs en zorg aan  kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het  gebied van werkhouding, sociaal- emotionele  ontwikkeling en/of gedrag een intensievere  ondersteuningsbehoefte hebben waardoor  zij onvoldoende kunnen profiteren van het  onderwijs op een reguliere school.

Een groot deel van de leerlingenpopulatie op de Gerhardschool heeft te maken met ingrijpende levenservaringen en traumaklachten. Leerlingen die veel meemaken nemen hun ervaringen mee als ze naar school gaan. Het leren en de omgang met anderen kan in het geding komen.

Deze leerlingen vragen om een specifieke aanpak om tot leren te komen en hebben ondersteuning nodig bij het reguleren van emoties en gedrag. Om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen zitten ze in kleine groepen van maximaal 14 leerlingen.

De school ontwikkelt zich richting een school waarin traumasensitief onderwijs wordt geboden.Traumasensitief Onderwijs (TSO) is erop gericht leerlingen een veilige plek te bieden waar ze met plezier naartoe gaan en tot leren komen. Het gaat om cognitief leren, maar ook om groei op sociaal gebied, jezelf leren reguleren en het ontwikkelen van veerkracht.